• Dopravná výchova, Oliho príbeh

    • Naši druháci sa zúčastnili dvoch prednášok pod vedením npor. Mgr. Márie Holotňákovej z ORPZ v Poprade. Prvou témou bol Oliho príbeh - bezpečnosť v okolí železníc a druhou témou bola Dopravná výchova. Žiaci získali okrem nových poznatkov i milé zážitky zo spoločne strávených chvíľ a možnosti vidieť a počuť policajné auto v akcii...

    • Zbierka Biela pastelka

    • Naša škola sa každoročne zapája do projektu Biela pastelka. Učitelia a žiaci zakúpením bielej pastelky prispievajú nevidiacim a slabozrakým k zlepšeniu kvality ich života.

    • Projekt Biela pastelka

    • Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

     Do projektu BIELA PATELKA sa môžete zapojiť aj VY dobrovoľným príspevkom  v budove základnej školy do 15.12.2021.

     Ďakujeme!

    • INDIÁNSKY DEŇ V ŠKOLE

    • Každý z nás je iný - niekto vysoký, niekto nízky, niekto má oči modré, niekto zelené, niekto býva v dome, iný v panéláku..... V rámci multikultúrnej výchovy sme si priblížili trošku inú kultúru, na akú sme zvyknutí u nás na Slovensku. Počasie nám síce neprialo a nebolo možné uskutočniť všetky aktivity, taktiež v rámci dodržiavania protiepidemiologických opatrení sme sa museli uskromniť, ale nakoniec sa nám vydaril krásny deň plný hier, zábavy a nových informácií

    • OZNAM

    • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou vo Vydrníku oznamuje rodičom žiakov, že slávnostné otvorenie školského roku 2021/2022 sa bude konať dňa 2.septembra 2021 (vo štvrtok) nasledovne:

     v materskej škole so začiatkom o 7:00 hod. v budove materskej školy;

     v základnej škole so začiatkom o 8,30 hod. na školskom dvore.

     Žiadame rodičov žiakov o predloženie "Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti" dieťaťa aj žiaka, pre vstup žiaka do budovy školy a tiež o "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" pre návštevníka, pre vstup rodiča do budovy materskej školy alebo základnej školy.

     Riaditeľka školy zároveň oznamuje, že testovanie žiakov kloktacími testami sa uskutoční dňa 2.9.2021, od 9.00 do 12:00 hod. v budove školy.

     2 hodiny pred testovaním sa nesmie: jesť, piť, žuvať žuvačku, kloktať, použiť sprej do nosa alebo hrdla, umyť zuby.

     Pre účasť na testovaní je potrebné dodržať všetky stanovené hygienické opatrenia ( pre vstup do budovy je potrebné rúško).

    • HURÁÁÁ VÝLET

    • Žiaci 3. A, 4. B a špeciálnej triedy navštívili ZOO v Spišskej Novej Vsi. Po mesiacoch, kedy sme nemohli na výlet, sme sa dočkali zaslúženej odmeny v podobe krásneho počasia a úžasných zvierat, ktoré nám predviedli svoje triky pre návštevníkov. Niektoré sa schovávali, iné si nás nevšímali, ale kozičky, labute a kačky zvyknuté, že ich návštevníci kŕmia, na nás nedočkavo vyskakovali a čakali svoju dobrotu. Samozrejme ani tento rok nechýbali lodičky a nafukovacia žirafa, kopec pitia a jedla.... Cestou domov sme si obzreli krásy mesta a nezabudli na tradičnú zmrzlinu pred odchodom. Niektorí sme dokázali, že i v čase Covidu sme športovo zdatní a vlak sme predsa len stihli

    • Finančná gramotnosť

    • " V rámci rozvíjania FINANČNEJ GRAMOTNOSTI našich žiakov, sa žiaci oboznamovali s právami spotrebiteľa, ale aj ako konkrétne majú postupovať pri reklamácii alebo vrátení, či výmene tovaru. Čo si všímať pri kúpe rôznych tovarov, koľko trvá záručná doba a aké doklady je potrebné si uschovať pre prípadné reklamácie nekvalitných tovarov."

    • Naši tretiaci a štvrtáci sa zapojili do projektu „...ideme hrať ping – poooooong...“,

    • Pod záštitou Mgr. Alice Grofovej – Chladekovej, najúspešnejšej stolnej tenistky v histórii Slovenska. Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii sa nám nakoniec podarili aktivity spojené s týmto projektom. Žiaci vyskúšali svoje schopnosti v stolnom tenise najprv pri manipulácii s raketkou a odrážaním loptičky vonku, kde mali väčšiu možnosť zblížiť sa s týmto športovým náradím a neskôr pri skupinovom „kolotoči“ a dvojhre pri pingpongovom stole. Napriek tomu, že pri organizovanom športe väčšinou ide o víťazstvo, nám tentokrát šlo o dobrý pocit z prekonania vlastných schopností a dobrej zábavy. Všetci účastníci získali pamätný náramok, ktorý nám navždy bude pripomínať, že i v krízovej situácii sa nájde priestor pre rozvoj nielen ducha, ale i tela.

    • Návšteva útulku

    • Žiaci 4.B triedy v rámci projektu FinQ, urobili zbierku pomoci pre Psí útulok v Spišskej Novej Vsi. Krmivo pre zvieratá v mene celej školy boli odovzdať Viktor, Valentína, Nikola a Stanislav. Návštevu útulku využili aj na krátku prehliadku mesta a ochutnávku dobrôt, ktoré ponúka.

    • Medzinárodný deň detí

    • Medzinárodný deň detí je sviatok, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách. My sme si tento krásny sviatok oslávili na školskom dvore. Pre deti si učiteľky, vychovávatelia, asistentky pripravili bohatý program s rôznymi aktivitami. Deti súťažili v disciplínach -skákanie vo vreci, prekážkový beh a hádzanie na terč. Svoje pohybové zručnosti ukázali aj skákaním na švihadle a trampolíne. Silu a koordináciu predviedli pri nosení plného pohára vody na tácke a vození spolužiačok na fúriku. Do rozprávkovej krajiny sa dostali nielen kreslením kriedami na chodník, ale i fotografovaním sa Snehulienky, ktorej prepožičali svoju tvár. Pochutnali si na cukrovej vate, opečených klobáskach a sladkostiach. Deti odchádzali domov s úsmevom na tvári a už teraz sa tešia na ďalšie MDD.

    • Medzinárodný deň rodiny

    • V roku 1993 bol Organizáciou spojených národov vyhlásený Medzinárodný deň rodiny, ktorý sme si pripomenuli 15. mája. Rodina je domov v našom srdci, je základom spoločnosti a je miestom, kde sa vychovávajú budúce generácie ľudí. Tento významný deň si pripomenuli aj žiaci našej školy – 1.B, 4.B a špeciálnej triedy, prostredníctvom aktivít, prezentácie a maľovankami.

    • DEŇ EURÓPY

    • Žiaci 3.A , 4.A a 4.B formou kooperatívneho vyučovania sa dnes dozvedeli nové informácie o rôznych štátoch Európy. Zistili, s ktorými štátmi susedia, akým jazykom hovoria, aké národné jedlo majú v obľube. Najbližšími im boli naše susedné štáty, no niektorým sa zapáčilo aj Taliansko, či Grécko.

     Výsledkom ich tvorenia boli krásne projekty, ktoré si prezrú aj žiaci ostatných tried

    • Svetový deň ústnej dutiny

    • V rámci Svetového dňa ústnej hygieny, sme s deťmi nacvičili správnu techniku umývania zubov, ukázali si ako a čím si ich môžeme umývať. Porozprávali sme si o potravinách, ktoré môžu poškodiť naše zuby, a tiež ako si ich očistiť, keď nemáme kefku pri sebe.

    • Plagáty stieračky

    • Stieranie ikon bolo zaujímavou hrou pre žiakov pri príležitosti Svetového dňa Zeme. Každý žiak pred stieraním vypočítal príklad daný učiteľkou a na základe výsledku našiel svoju ikonu, ktorú stieral. Po stieraní povedal obsah ikony a možnosti využitia či doma, v škole ale aj správnosť triedenia odpadu.

    • Svetový deň Zeme

    •  

     Príroda je ako matka, dáva plným priehrštím a nežiada od teba nič, len porozumenie a lásku.

     Tento významný deň si aj žiaci našej školy pripomenuli s pani učiteľkou Balážovou, dôležitosť triedenia odpadu pre našu prírodu. Žiaci sa oboznámili so správnym triedením odpadu, čo sa dá vyrobiť z recyklovaného materiálu ale aj s časom rozkladu odpadu v prírode. Najstarší žiaci zo 4.A a 4.B sa rozhodli vyzbierať zahodené odpadky v dedine. Žiaci zo 4.B vyzbierali odpadky smerom škola – železničná stanica a žiaci zo 4.A smerom škola – obecný úrad, kde vyzbieraný odpad odovzdali pracovníkom obecného úradu na roztriedenie recyklovaného odpadu.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
   • 059 14 Vydrník 121 05914 Vydrník Slovakia
   • skola@zsvydrnik.sk
   • 052/ 77 85 694 0948 725 937
   • Mgr. Jana Baňasová
   • Mgr. Jaroslava Kotočová
   • Zuzana Pencáková
   • Ing. Lenka Faltinová
   • 37876481
   • 2021670937
   • 1634070451/0200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje