• HURÁÁÁ VÝLET

    • Žiaci 3. A, 4. B a špeciálnej triedy navštívili ZOO v Spišskej Novej Vsi. Po mesiacoch, kedy sme nemohli na výlet, sme sa dočkali zaslúženej odmeny v podobe krásneho počasia a úžasných zvierat, ktoré nám predviedli svoje triky pre návštevníkov. Niektoré sa schovávali, iné si nás nevšímali, ale kozičky, labute a kačky zvyknuté, že ich návštevníci kŕmia, na nás nedočkavo vyskakovali a čakali svoju dobrotu. Samozrejme ani tento rok nechýbali lodičky a nafukovacia žirafa, kopec pitia a jedla.... Cestou domov sme si obzreli krásy mesta a nezabudli na tradičnú zmrzlinu pred odchodom. Niektorí sme dokázali, že i v čase Covidu sme športovo zdatní a vlak sme predsa len stihli

    • Finančná gramotnosť

    • " V rámci rozvíjania FINANČNEJ GRAMOTNOSTI našich žiakov, sa žiaci oboznamovali s právami spotrebiteľa, ale aj ako konkrétne majú postupovať pri reklamácii alebo vrátení, či výmene tovaru. Čo si všímať pri kúpe rôznych tovarov, koľko trvá záručná doba a aké doklady je potrebné si uschovať pre prípadné reklamácie nekvalitných tovarov."

    • Naši tretiaci a štvrtáci sa zapojili do projektu „...ideme hrať ping – poooooong...“,

    • Pod záštitou Mgr. Alice Grofovej – Chladekovej, najúspešnejšej stolnej tenistky v histórii Slovenska. Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii sa nám nakoniec podarili aktivity spojené s týmto projektom. Žiaci vyskúšali svoje schopnosti v stolnom tenise najprv pri manipulácii s raketkou a odrážaním loptičky vonku, kde mali väčšiu možnosť zblížiť sa s týmto športovým náradím a neskôr pri skupinovom „kolotoči“ a dvojhre pri pingpongovom stole. Napriek tomu, že pri organizovanom športe väčšinou ide o víťazstvo, nám tentokrát šlo o dobrý pocit z prekonania vlastných schopností a dobrej zábavy. Všetci účastníci získali pamätný náramok, ktorý nám navždy bude pripomínať, že i v krízovej situácii sa nájde priestor pre rozvoj nielen ducha, ale i tela.

    • Návšteva útulku

    • Žiaci 4.B triedy v rámci projektu FinQ, urobili zbierku pomoci pre Psí útulok v Spišskej Novej Vsi. Krmivo pre zvieratá v mene celej školy boli odovzdať Viktor, Valentína, Nikola a Stanislav. Návštevu útulku využili aj na krátku prehliadku mesta a ochutnávku dobrôt, ktoré ponúka.

    • Medzinárodný deň detí

    • Medzinárodný deň detí je sviatok, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách. My sme si tento krásny sviatok oslávili na školskom dvore. Pre deti si učiteľky, vychovávatelia, asistentky pripravili bohatý program s rôznymi aktivitami. Deti súťažili v disciplínach -skákanie vo vreci, prekážkový beh a hádzanie na terč. Svoje pohybové zručnosti ukázali aj skákaním na švihadle a trampolíne. Silu a koordináciu predviedli pri nosení plného pohára vody na tácke a vození spolužiačok na fúriku. Do rozprávkovej krajiny sa dostali nielen kreslením kriedami na chodník, ale i fotografovaním sa Snehulienky, ktorej prepožičali svoju tvár. Pochutnali si na cukrovej vate, opečených klobáskach a sladkostiach. Deti odchádzali domov s úsmevom na tvári a už teraz sa tešia na ďalšie MDD.

    • Medzinárodný deň rodiny

    • V roku 1993 bol Organizáciou spojených národov vyhlásený Medzinárodný deň rodiny, ktorý sme si pripomenuli 15. mája. Rodina je domov v našom srdci, je základom spoločnosti a je miestom, kde sa vychovávajú budúce generácie ľudí. Tento významný deň si pripomenuli aj žiaci našej školy – 1.B, 4.B a špeciálnej triedy, prostredníctvom aktivít, prezentácie a maľovankami.

    • DEŇ EURÓPY

    • Žiaci 3.A , 4.A a 4.B formou kooperatívneho vyučovania sa dnes dozvedeli nové informácie o rôznych štátoch Európy. Zistili, s ktorými štátmi susedia, akým jazykom hovoria, aké národné jedlo majú v obľube. Najbližšími im boli naše susedné štáty, no niektorým sa zapáčilo aj Taliansko, či Grécko.

     Výsledkom ich tvorenia boli krásne projekty, ktoré si prezrú aj žiaci ostatných tried

    • Svetový deň ústnej dutiny

    • V rámci Svetového dňa ústnej hygieny, sme s deťmi nacvičili správnu techniku umývania zubov, ukázali si ako a čím si ich môžeme umývať. Porozprávali sme si o potravinách, ktoré môžu poškodiť naše zuby, a tiež ako si ich očistiť, keď nemáme kefku pri sebe.

    • Plagáty stieračky

    • Stieranie ikon bolo zaujímavou hrou pre žiakov pri príležitosti Svetového dňa Zeme. Každý žiak pred stieraním vypočítal príklad daný učiteľkou a na základe výsledku našiel svoju ikonu, ktorú stieral. Po stieraní povedal obsah ikony a možnosti využitia či doma, v škole ale aj správnosť triedenia odpadu.

    • Svetový deň Zeme

    •  

     Príroda je ako matka, dáva plným priehrštím a nežiada od teba nič, len porozumenie a lásku.

     Tento významný deň si aj žiaci našej školy pripomenuli s pani učiteľkou Balážovou, dôležitosť triedenia odpadu pre našu prírodu. Žiaci sa oboznámili so správnym triedením odpadu, čo sa dá vyrobiť z recyklovaného materiálu ale aj s časom rozkladu odpadu v prírode. Najstarší žiaci zo 4.A a 4.B sa rozhodli vyzbierať zahodené odpadky v dedine. Žiaci zo 4.B vyzbierali odpadky smerom škola – železničná stanica a žiaci zo 4.A smerom škola – obecný úrad, kde vyzbieraný odpad odovzdali pracovníkom obecného úradu na roztriedenie recyklovaného odpadu.

    • Deň Rómov

    • Dňa 8. apríla je Medzinárodný deň Rómov. Tento deň si pripomínajú Rómovia ako svoj pamätný deň, kedy sa prvýkrát stretli v Londýne a založili medzinárodnú organizáciu. Naši žiaci si tento deň pripomenuli prezentáciou o histórii Rómov. Vypočuli sme si rómsku hymnu a rôzne rómske piesne. Prečítali sme si rómske básne, kreslili rómsku vlajku a súťažili sme v slovných pretekoch s rómskymi slovami.

    • Marec mesiac knihy

    • Bezchybné čítanie nám predviedla štvrtáčka Tinka.

     Oceniť však chceme aj iných úspešných čitateľov:

     tretiačky Aďku a Stazku a prváka Janka.

     Všetkým gratulujeme a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili....

    • Svetový deň vody

    • „Bez vody sa žiť nedá.“ Jej význam si žiaci našej školy pripomenuli rôznymi aktivitami pri príležitosti Svetového dňa vody. Pozreli si najprv zaujímavú prezentáciu, kde sa dozvedeli o vode rôzne informácie a napísali ich spoločne do pojmovej mapy. Pri reálnych fotografiách mali možnosť uvedomiť si dôležitosť vody, jej zbytočné plytvanie a zamyslieť sa nad ochranou životného prostredia. Videli niekoľko pokusov s vodou, kde mohli bádavým spôsobom prísť na to, čo sa s vodou deje, keď sa do nej pridajú nejaké iné látky. Najviac sa však deťom páčili súťaže v družstvách (vedomostný kvíz o vode, prelievanie vody z pohára do pohára pomocou lyžice a pitie vody cez slamku). Úsmevy na tvárach detí a veľký záujem o všetky aktivity sú jasným dôkazom toho, že sa im Svetový deň vody veľmi páčil.

    • Projekt FinQ

    • V rámci projektu FinQ škola získala spoločenské hry na podporu rozvíjania finančných kompetencií. Hry napomáhajú orientácií v premenách eur na centy, pomáhajú sa orientovať v obchode - vo výhodách zliav, možnostiach nákupov. Tieto veselé edukačné hry si hneď našli svojich priaznivcov.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
   • 059 14 Vydrník 121
   • skola@zsvydrnik.sk
   • 052/ 77 85 694 0948 725 937
   • Mgr. Jana Baňasová
   • Mgr. Jaroslava Kotočová
   • Zuzana Pencáková
   • Ing. Lenka Faltinová
   • 37876481
   • 2021670937
   • 1634070451/0200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje