• Čitateľský maratón

    • Žiaci našej školy v rámci rozvoja čitateľských kompetencií využili projektové dvojjazyčné knihy a zúčastnili sa čitateľského maratónu:

     čítame v triede - čítame v ŠKD - čítame doma.

     Na hodinách čítania sme čítali Mačka Andro Garudo a Rómske hádanky, na náboženskej výchove žiaci čítali s pánom farárom Mri elšebni Biblija .

    • Boj proti baktériám

    • Po dvoch týždňoch sa naši lovci opäť zapojili do boja proti baktériám. Ďalšou vzdelávacou aktivitou projektu Domestos pre školy sa dozvedeli ako chrániť seba, svoju rodinu a celé široké okolie...

    • Červené stužky

    • Žiaci v jednotlivých ročníkoch viedli diskusiu na tému HIV, ktorú podporili rôznymi aktivitami. Aktivity symbolizujú spolupatričnosť s ľuďmi trpiacimi nielen týmto ochorením, ale rôznymi nevyliečiteľnými chorobami, ktorými trpia nielen dospelí, ale i deti.

    • Eko Alarm Slovensko

    • Deti v školskom klube ukázali ako je možné pripraviť Mikulášsky balíček s minimálnym odpadom, dokonca s využitím odpadového materiálu. Zo starých novín urobili košíček, ktorý naplnili vlastnoručne upečenými a ozdobenými perníčkami. Košíček doplnili zdravými dobrotami a oslava sa mohla začať .-)

     #ekoalarm #ekoalarmvyzva #mikulasbezodpadu

    • Mikuláš

    • Miki, Miki, Mikuláš,

     bol som dobrý,

     čo mi dáš???

     Mikuláš ani tento rok neobišiel našu školu

    • iBobor

    • Naši najúspešnejší riešitelia medzinárodnej informatickej súťaže iBobor, do ktorej je zapojených 54 krajín sveta. Percentil ich úspešnosti dokazuje, že i naša malá škola dokáže rozvíjať počítačovú gramotnosť porovnateľne s vyspelými krajinami.

     Gratulujeme

     Milošovi a Matúšovi a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy

    • Deň Guinnessových rekordov

    • V utorok si žiaci pripomenuli svetový deň Guinnessových rekordov. Sledovali rôzne videá slovenských rekordov a dozvedeli sa, ako vznikla kniha Guinnessových rekordov. Žiaci si vyskúšali vytvoriť individuálne športové rekordy: najdlhšie státie na jednej nohe, najdlhšie držanie vystretých rúk v upažení a skúšali urobiť čo najviac „koníčkov“ s loptou.

     Všetci vieme, že pohyb je pre ľudí veľmi dôležitý a je vidieť, že športové aktivity majú naši žiaci veľmi radi.

    • Čitateľský klub Slovart

    • Žiaci našej školy sa stali členmi Čitateľského klubu Slovart, vydavateľstva najlepších kníh. Toto vydavateľstvo nám poskytuje nielen zľavy na nákup kníh školskej knižnice, ale i rôzne materiály a katalógy, prostredníctvom ktorých, získavajú naši žiaci praktické skúsenosti s prácou s knižným katalógom a objednávaním kníh.

    • Detské práva

    • Deti, na rozdiel od dospelých, nemajú možnosť za svoje práva bojovať, uplatňovať a vyžadovať ich žiadnym nám známym legitímnym spôsobom. Deti nemôžu voliť, spísať petíciu či podať trestné oznámenie na súd. Deti potrebujú ochranu a špeciálnu starostlivosť. My sme si pripomenuli detské práva prezentáciou, aktivitami a výrobou knihy o detských právach.

    • Zo života ŠKD

    • "Vietor fúka, šarkan letí, utekajte k peci deti. Obrali sme jabĺčka i hruštičky v sade, padá lístie zo stromov, plno je ho všade..."

     Deti z ŠKD vlastnoručne vyrobili šarkany, ktoré potom vyskúšali. Niektoré leteli, niektoré menej, ale v každom prípade pri ich výrobe a púšťaní zažili kopec veselých chvíľ.

    • „Spolu múdrejší 2“

    • V školskom roku 2021/2022 sa v našej základnej škole realizuje projekt „Spolu múdrejší 2“.

     Cieľom rozvojového projektu MŠVVaŠ SR „Spolu múdrejší 2“ je prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu. Projekt trvá od októbra 2021 do decembra 2021, je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.

     Do projektu sa zapojili triedy 1. až 4. ročníka a špeciálna trieda, spolu so svojimi triednymi učiteľkami, ktoré realizujú doučovania skupinovou alebo individuálnou formou (podľa potrieb žiakov).

     Veríme, že snaha nás všetkých prinesie úspech .

    • Záložka do knihy spája školy

    • Naša škola sa pravidelne zapája do projektu "Záložka do knihy spája školy". Tento rok bola našou partnerskou školou Základná škola Podhoroď. V rámci projektu žiaci rozvíjali nielen svoju čitateľskú gramotnosť, ale zároveň aj komunikačné zručnosti. Svojim novým priateľom poslali odkazy v podobe vlastnoručne vyrobených záložiek a citátov, ktoré im napovedali, ktoré knihy v rámci projektu čítali. Záložky, ktoré poslala naša partnerská škola, sme rozdelili hlavne tým nižším ročníkom ...

    • Svetový deň sporenia

    • Pri príležitosti svetového dňa sporenia sa žiaci zo všetkých ročníkov zapojili do súťaže o najkrajšiu pokladničku.

     Víťazmi sa stali: Alžbetka, Andrejka a Simonka

    • Pracovné stretnutie

    • Dňa 19.10.2021 sa organizovalo pravovné stretnutie so zástupcami ministerstva školstva a s riaditeľmi škôl v ZŠ s MŠ Spišská Teplica, na ktorej sa zúčastnila aj naša pani riaditeľka.

    • Didaktické hry v prírode

    • Hovorí sa: „V zdravom tele, zdravý duch“. A aj preto sme využili krásny slnečný deň na turistickú vychádzku farebnou jesennou prírodou spojenú s rôznymi športovými aktivitami. Žiaci si tento deň naplno užili, o čom svedčia úsmevy na ich tvárach.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
   • 059 14 Vydrník 121 05914 Vydrník Slovakia
   • skola@zsvydrnik.sk
   • 052/ 77 85 694 0948 725 937
   • Mgr. Jaroslava Kotočová
   • Mgr. Jana Baňasová
   • Ing. Lenka Faltinová
   • 37876481
   • 2021670937
   • 1634070451/0200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje