• Tvorivá dramatika v našej škole

    • Žiaci druhého ročníka v rámci hodín tvorivej dramatiky nacvičili krátke divadelné predstavenie. Vzhľadom k epidemiologickej situácii ho nepredviedli všetkým žiakom školy, ale len v rámci svojej triedy.

    • Karneval v ŠKD

    • Piatkové popoludnie sa nám v ŠKD predstavili deti v maskách tanečníc, reperky, motýľa, čarodejnice, slúžky a princeznej Užili sme si kopec zábavy a prežili príjemné popoludnie v rámci možností, ktoré nám súčasná situácia povoľuje. Deťom sa karneval veľmi páčil a už teraz sa tešia na ďalší .

    • Naša najaktívnejšia angličtinárka Stazka.

    • Chceli by sme vyzdvihnúť aktivitu našej žiačky, ktorá vo svojom voľnom čase nazbierala v rámci elektronickej výučby angličtiny viac ako 8 000 bodov, pričom ostatní tretiaci a štvrtáci ich majú len do 150.

     Gratulujeme a želáme veľa pracovných úspechov a chuť učiť sa i naďalej.

    • Snehuliaci v ŠKD

    •  

     Kde sa vzal, tu sa vzal, pri záhrade ráno stál.

     Tak sa začína známa báseň Snehuliak od slovenskej spisovateľky Ľ. Podjavorinskej. Snehovú nádielku, ktorú mame túto zimu sme využili aj my v ŠKD a spoločnými silami sme postavili dvoch snehuliakov. Veríme, že zima ešte nie je na ústupe a snehuliaci sa na nás budú ešte dlho usmievať .

    • Deň bezpečného internetu

    • Dňa 9.2. sa žiaci 4.B zúčastnili preventívnej aktivity venovanej problematike bezpečného používania internetu. Cieľom bolo poukázať na riziká hroziace vo virtuálnom svete, a  ako sa pred nimi majú  chrániť.  

    • OZNAM

    • Riaditeľka základnej školy vo Vydrníku oznamuje, že dňa 8. februára 2021 sa obnovuje školské vyučovanie a činnosť materskej školy. Podmienkou nástupu detí a žiakov prvého stupňa je negatívny test jedného zo zákonných zástupcov žiaka žijúceho so žiakom v spoločnej domácnosti.

     Tlačivo pre zákonných zástupcov pred nástupom žiakov do školy :

      

    • Nezabúdajte na školu, škola na vás tiež nezabúda!

    • Milí žiaci, opäť sme tu s výzvou:

     Nezabúdajte na školu, škola na vás tiež nezabúda!

     1. Nezabúdajte vypracovať pracovné listy. Vypracované úlohy – PL posielajte do školy prostredníctvom asistentiek a vychovávateľov. Zber sa uskutoční v pondelok.

     2. Pre žiakov školy sa po dohode s triednymi učiteľkami uskutočňuje online vzdelávanie prostredníctvom Facebooku a Messengera. 

     3. Navštevujte našu Facebookovú stránku – ZŠ S MŠ Vydrník, kde sa zdieľajú nové informácie pre žiakov i rodičov.

     4. Počas týchto dní sa venujte aj vykonávaniu praktických úloh typu:

     • venuj čas aj pomoci v domácnosti (pomôž mame a otcovi),

     • čítaj knihu,

     • hraj spoločenské hry s členmi svojej rodiny (Človeče, nehnevaj sa! Dámu, Preskakovanú a iné..),

     • relaxuj.

     5. Ak potrebujete povzbudiť, naša škola ponúka konzultácie s výchovným poradcom, ktorý je zaškolený i v odbore špeciálna pedagogika. Poskytne konzultácie nielen žiakom, ale i rodičom žiakov školy. Spojiť sa môžete emailom: zsvydrnik3@gmail.com. Po dohode si viete stanoviť čas na osobné konzultácie prostredníctvom Messengera.

     6. Ak potrebujete konzultovať s triednymi učiteľkami, môžete k tomu využiť mail:

     1. A zsvydrnik5@gmail.com

     1. B zsvydrnik27@gmail.com

     2. A zsvydrnik2@gmail.com

     3. A zsvydrnik28@gmail.com

     4. A zsvydrnik4@gmail.com

     4. B zsvydrnik3@gmail.com

     špec. trieda zsvydrnik1@gmail.com

     riaditeľka školy zsvydrnik11@gmail.com

     škola: skola@vydrnik.sk

     tel. škola: 052/7785694

    • OZNAM

    • Vážení rodičia/zákonní zástupcovia žiakov ZŠ a detí MŠ!

     Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 05.01.2021 sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách, materských školách a prevádzka v školských zariadeniach (ŠKD) do odvolania.

     Od 11.01.2021 prechádzajú žiaci ZŠ na dištančné vyučovanie (doma, prostredníctvom pracovných listov).

     Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu decembra 2020 a od začiatku roka 2021.

    • Anjel Vianoc

    • Účasť vo výtvarnej súťaži Tatranskej galérie v Poprade Anjel Vianoc, bola pre našich žiakov tento rok opäť úspešná.

     Na 3. mieste sa umiestnili:

     Lukáš Ščuka

     Mária Samková

     Patrik Tomko

     Čestné uznanie získala Sabína Kroščenová.

     Všetkým srdečne blahoželáme. Výstavu všetkých prác, vrátane našich ocenených, si môžete pozrieť v Tatranskej galérii v Poprade do 28.02.2021

    • Posledný deň v škole pred Vianocami

    • Jedna vločka, druhá vločka, kto bol dobrý, ten sa dočká......

     Takto nejako sa začínajú básničky o Vianociach. Naši žiaci pri čakaní nielen na Vianoce, ale aj na snehové vločky si dnešný rozlúčkový deň užili plný vianočných aktivít. V rámci svojich tried sa aktívne zapájali do tvorivých dielní, pripravili darčeky pre svojich najbližších a spievali koledy za doprovodu gitary . Nechýbalo fotenie pri stromčeku a sladkosť na rozlúčku.

    • Vianočné pozdravy

    • Najkrajšie sviatky v roku nám už pomaly klopú na dvere. V ŠKD sme si spravili tvorivé popoludnie. Deti ukázali svoju tvorivosť a šikovnosť pri výrobe krásnych vianočných pozdravov, ktorými urobia radosť svojim blízkym.

    • Vianočné čítanie

    • Predvianočnú náladu si žiaci prvého, druhého ročníka a 4. B triedy spestrili čítaním vianočných príbehov a rozprávaním o vianočných zvykoch a tradíciách. Iný kraj, iný mrav ako sa hovorí, ale čaro Vianoc je vždy rovnaké ...

    • Zdravý životný štýl

    • Žiaci 4.B vytvorili plagát na tému zdravý životný štýl. Najprv o tejto téme viedli diskusiu, rozprávali o tom, čo majú radi, čo im chutí, čo radi robia. Potom nakreslili, vymaľovali a vystrihli obrázky rôznych športových aktivít, ovocia a zeleniny, a takisto hygienické potreby, ktoré sú takisto súčasťou nášho zdravia. Spoločným úsilím vytvorili veľký plagát, ktorý bude zdobiť chodbu našej školy. Počas tejto aktivity si žiaci doplnili vitamíny ochutnávkou sladkých jabĺčok.

    • CODiV- Certifikát

    • Naše učiteľky zo základnej a materskej školy úspešne absolvovali všetky moduly vzdelávania týkajúce sa dištančnej výučby. Škola splnila všetky podmienky a získala CODiV - Certifikát pre Online Dištančnú Výučbu.

    • Deň Guinessových svetových rekordov

    • Pri príležitosti Dňa Guinessových svetových rekordov sme sa aj na našej škole snažili so žiakmi tretieho a štvrtých ročníkov urobiť školský rekord. Najprv žiaci pozerali prezentáciu o vzniku Guinessovej knihy rekordov, o postupe zapisovania rekordov do knihy, a takisto ukážky z jednotlivých rekordov na Slovensku. Potom každá trieda vyrobila čo najdlhšiu reťaz z farebného papiera v určenom časovom limite. Na druhý deň prebehlo vyhodnotenie, kde sme určili triedny rekord, a následne sme reťaze spojili dokopy a vytvorili sme „školský rekord“ vo vytváraní najdlhšej papierovej reťaze.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
   • 059 14 Vydrník 121 05914 Vydrník Slovakia
   • skola@zsvydrnik.sk
   • 052/ 77 85 694 0948 725 937
   • Mgr. Jana Baňasová
   • Mgr. Jaroslava Kotočová
   • Zuzana Pencáková
   • Ing. Lenka Faltinová
   • 37876481
   • 2021670937
   • 1634070451/0200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje