• OZNAM

    • Riaditeľka základnej školy vo Vydrníku oznamuje, že dňa 8. februára 2021 sa obnovuje školské vyučovanie a činnosť materskej školy. Podmienkou nástupu detí a žiakov prvého stupňa je negatívny test jedného zo zákonných zástupcov žiaka žijúceho so žiakom v spoločnej domácnosti.

     Tlačivo pre zákonných zástupcov pred nástupom žiakov do školy :

      

    • Nezabúdajte na školu, škola na vás tiež nezabúda!

    • Milí žiaci, opäť sme tu s výzvou:

     Nezabúdajte na školu, škola na vás tiež nezabúda!

     1. Nezabúdajte vypracovať pracovné listy. Vypracované úlohy – PL posielajte do školy prostredníctvom asistentiek a vychovávateľov. Zber sa uskutoční v pondelok.

     2. Pre žiakov školy sa po dohode s triednymi učiteľkami uskutočňuje online vzdelávanie prostredníctvom Facebooku a Messengera. 

     3. Navštevujte našu Facebookovú stránku – ZŠ S MŠ Vydrník, kde sa zdieľajú nové informácie pre žiakov i rodičov.

     4. Počas týchto dní sa venujte aj vykonávaniu praktických úloh typu:

     • venuj čas aj pomoci v domácnosti (pomôž mame a otcovi),

     • čítaj knihu,

     • hraj spoločenské hry s členmi svojej rodiny (Človeče, nehnevaj sa! Dámu, Preskakovanú a iné..),

     • relaxuj.

     5. Ak potrebujete povzbudiť, naša škola ponúka konzultácie s výchovným poradcom, ktorý je zaškolený i v odbore špeciálna pedagogika. Poskytne konzultácie nielen žiakom, ale i rodičom žiakov školy. Spojiť sa môžete emailom: zsvydrnik3@gmail.com. Po dohode si viete stanoviť čas na osobné konzultácie prostredníctvom Messengera.

     6. Ak potrebujete konzultovať s triednymi učiteľkami, môžete k tomu využiť mail:

     1. A zsvydrnik5@gmail.com

     1. B zsvydrnik27@gmail.com

     2. A zsvydrnik2@gmail.com

     3. A zsvydrnik28@gmail.com

     4. A zsvydrnik4@gmail.com

     4. B zsvydrnik3@gmail.com

     špec. trieda zsvydrnik1@gmail.com

     riaditeľka školy zsvydrnik11@gmail.com

     škola: skola@vydrnik.sk

     tel. škola: 052/7785694

    • OZNAM

    • Vážení rodičia/zákonní zástupcovia žiakov ZŠ a detí MŠ!

     Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 05.01.2021 sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách, materských školách a prevádzka v školských zariadeniach (ŠKD) do odvolania.

     Od 11.01.2021 prechádzajú žiaci ZŠ na dištančné vyučovanie (doma, prostredníctvom pracovných listov).

     Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu decembra 2020 a od začiatku roka 2021.

    • Anjel Vianoc

    • Účasť vo výtvarnej súťaži Tatranskej galérie v Poprade Anjel Vianoc, bola pre našich žiakov tento rok opäť úspešná.

     Na 3. mieste sa umiestnili:

     Lukáš Ščuka

     Mária Samková

     Patrik Tomko

     Čestné uznanie získala Sabína Kroščenová.

     Všetkým srdečne blahoželáme. Výstavu všetkých prác, vrátane našich ocenených, si môžete pozrieť v Tatranskej galérii v Poprade do 28.02.2021

    • Posledný deň v škole pred Vianocami

    • Jedna vločka, druhá vločka, kto bol dobrý, ten sa dočká......

     Takto nejako sa začínajú básničky o Vianociach. Naši žiaci pri čakaní nielen na Vianoce, ale aj na snehové vločky si dnešný rozlúčkový deň užili plný vianočných aktivít. V rámci svojich tried sa aktívne zapájali do tvorivých dielní, pripravili darčeky pre svojich najbližších a spievali koledy za doprovodu gitary . Nechýbalo fotenie pri stromčeku a sladkosť na rozlúčku.

    • Vianočné pozdravy

    • Najkrajšie sviatky v roku nám už pomaly klopú na dvere. V ŠKD sme si spravili tvorivé popoludnie. Deti ukázali svoju tvorivosť a šikovnosť pri výrobe krásnych vianočných pozdravov, ktorými urobia radosť svojim blízkym.

    • Vianočné čítanie

    • Predvianočnú náladu si žiaci prvého, druhého ročníka a 4. B triedy spestrili čítaním vianočných príbehov a rozprávaním o vianočných zvykoch a tradíciách. Iný kraj, iný mrav ako sa hovorí, ale čaro Vianoc je vždy rovnaké ...

    • Zdravý životný štýl

    • Žiaci 4.B vytvorili plagát na tému zdravý životný štýl. Najprv o tejto téme viedli diskusiu, rozprávali o tom, čo majú radi, čo im chutí, čo radi robia. Potom nakreslili, vymaľovali a vystrihli obrázky rôznych športových aktivít, ovocia a zeleniny, a takisto hygienické potreby, ktoré sú takisto súčasťou nášho zdravia. Spoločným úsilím vytvorili veľký plagát, ktorý bude zdobiť chodbu našej školy. Počas tejto aktivity si žiaci doplnili vitamíny ochutnávkou sladkých jabĺčok.

    • CODiV- Certifikát

    • Naše učiteľky zo základnej a materskej školy úspešne absolvovali všetky moduly vzdelávania týkajúce sa dištančnej výučby. Škola splnila všetky podmienky a získala CODiV - Certifikát pre Online Dištančnú Výučbu.

    • Deň Guinessových svetových rekordov

    • Pri príležitosti Dňa Guinessových svetových rekordov sme sa aj na našej škole snažili so žiakmi tretieho a štvrtých ročníkov urobiť školský rekord. Najprv žiaci pozerali prezentáciu o vzniku Guinessovej knihy rekordov, o postupe zapisovania rekordov do knihy, a takisto ukážky z jednotlivých rekordov na Slovensku. Potom každá trieda vyrobila čo najdlhšiu reťaz z farebného papiera v určenom časovom limite. Na druhý deň prebehlo vyhodnotenie, kde sme určili triedny rekord, a následne sme reťaze spojili dokopy a vytvorili sme „školský rekord“ vo vytváraní najdlhšej papierovej reťaze.

    • Vianočná atmosféra v ZŠ

    • Vianoce sú časom lásky, dobroty a tepla domova, kedy sa navzájom obdarúvame a prežívame krásne spoločné chvíle nielen s rodinou, ale aj s priateľmi. V tomto adventnom čase sa na Vianoce pripravujú aj deti z ŠKD. Spoločne vytvárajú pre nás všetkých vianočnú atmosféru nielen písaním vianočných listov, ale i zdobením interiéru školy ...

    • Deň ľudských práv

    • Desiaty december je každoročne Dňom ľudských práv. Bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1950 ako pripomienka prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948. Slúži ako oslava ľudských práv, ale rovnako v tento deň poukazujeme na prípady ich porušovania. Žiaci 4.B a špeciálnej triedy si tento deň pripomenuli prezenčnou formou.

    • Vianočná pošta

    • Vianoce sa blížia a tak je už najvyšší čas napísať Ježiškovi... Deti ŠKD a 1.A triedy napísali svoje tajné priania a spolu s kresbami ich odoslali vianočnou poštou do tých najpovolanejších rúk ...

    • Projektové vyučovanie na škole

    • Žiaci III. A a IV.B sa na hodinách vlastivedy v rámci inovatívnych metód venovali projektovému vyučovaniu. Tretiaci svoje vedomosti rozšírili o nové informácie o obci Vydrník a jeho okolia, štvrtáci o historické osobnosti - Ľudovíta Štúra a Márie Terézie.

    • Mikuláš

    • Tak ako každý rok, aj tento, našu školu navštívil Mikuláš. Sprevádzal ho čert. Najväčšiu radosť zo vzácnej návštevy mali najmenší žiaci, aj keď sa niektorí trochu báli čerta. Žiakom v triedach sa prihováral, povzbudzoval ich, aby boli dobrí doma aj v škole. Žiaci Mikuláša potešili básňami, piesňami a sľubovali, že budú počúvať. Mikuláš sa so žiakmi lúčil, a prisľúbil, že o rok príde zas. Deťom porozdával Mikulášske balíčky.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
   • 059 14 Vydrník 121
   • skola@zsvydrnik.sk
   • 052/ 77 85 694 0948 725 937
   • Mgr. Jana Baňasová
   • Mgr. Jaroslava Kotočová
   • Zuzana Pencáková
   • Ing. Lenka Faltinová
   • 37876481
   • 2021670937
   • 1634070451/0200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje