• „Vedieť viac“

    • Do projektu „Vedieť viac“ sa naši žiaci zapojili aj súťažne. Ich úlohou bolo poskladať na čas „mapucle“. Túto drevenú skladačku sme dostali od neziskovej organizácie SEEDS. Aj keď bolo prvotné skladanie veľmi náročné, žiaci to nakoniec pekne zvládli.

    • Eko kvetináče v ŠKD

    • V ŠKD sa učíme dávať veciam druhú šancu, preto sme sa tentokrát zamerali na esteticko-environmentálnu úpravu triedy. V ŠKD nám robia radosť eko kvetináče z kokosu. Do kvetináčov sme zasadili izbové rastliny a zavesili ich pomocou špagáta. Naša práca sa tým ale nekončí. O zasadené kvety sa nám treba starať, preto sa každý týždeň budeme striedať v ich polievaní, aby nám pekne rástli a robili dlho radosť.

    • Pozitívna klíma v triedach

    • Žiaci našej školy realizovali rôzne aktivity podporujúce rozvoj pozitívnej klímy v triede (pavučina, hra nazývaná ignorovať alebo aktivita zameraná na poukázanie a riešenie problémov v triede...)

    • Žirafa Žofia z ŠKD

    • V ŠKD máme nášho maskota žirafu Žofiu, ktorú sme vyrobili z použitých obalov od jogurtov. Naučili sme sa, že aj použitému materiálu vieme dať druhú šancu a aspoň trochu chrániť našu Zem pred znečistením.

    • Naši lovci bacilov pokračujú v lovení ....

    • V rámci projektových aktivít kladieme dôraz na správne hygienické návyky. Správny postup pri umývaní rúk zabráni baktériám, aby poškodili naše telo. Najnovšie aktivity sa venovali baktériám pri použitom riade. Aj keď baktérie vyrobené našimi žiakmi vyzerajú milo, nedajme sa oklamať. Je potrebné ich umyť a dať priestor čistot.

    • Deň tanca v našej škole

    • Pohyb je dôležitou súčasťou našich životov. Obľúbenou pohybovou aktivitou našich žiakov je tanec. Pri príležitosti Dňa tanca sa žiaci oboznámili s rôznymi druhmi tanca a zároveň ich aj vyskúšali. Nie každý tanec je tak jednoduchý ako to na televíznej obrazovke vyzerá. Na záver sa uskutočnil tanečný maratón. I keď víťaz mohol byť len jeden, každý odchádzal so šťastným úsmevom a dobrou náladou ... a náš tanečný víťaz Dalibor i s malou odmenou

    • Červený kríž

    • Dňa 19. mája 2022 navštívili školu členovia Červeného kríža, Mgr. Marek Gondek a Bc. Peter Lajda. Záchranári z okresnej nemocnice vyškolili našich žiakov v poskytovaní 1. pomoci, a zároveň rozšírili a upevnili vedomosti žiakov o príznakoch mozgovej príhody, ktoré získali prostredníctvom projektu Fast Heroes.

    • projekt Fast Heroes

    • Dňa 17. mája 2022 sa na škole konala beseda s pani MUDr. Evou Šimunkovou, neurologičkou, ktorá priblížila príznaky mozgovej príhody nielen našim žiakom, ale i rodičom a starým rodičom, ktorí prejavili záujem o zvýšenie povedomia o tomto ochorení. Na záver obdržali naši hrdinovia a škola, certifikáty o úspešnom absolvovaní projektu. Súťažné aktivity pokračujú do 27.5.2022 a my veríme, že si udržíme popredné miesto v celosvetovom meraní.

    • Maľovanie s prírodninami v ŠKD

    • V ŠKD sme skúsili maľovať aj bez použitia vodových farieb. Na našu tvorbu nám stačila púpava, tráva a zemina. Maľovali sme žlté kvety, na ktoré sme použili púpava, zelenú sme získali z listov a hnedú sme mali zo zeminy. Myslíme, že naše výtvory sa nám vydarili ... Pekné pozeranie

    • Výlet do Košíc

    • Dňa 11.5. 2022, žiaci 4.A spoznávali druhé najväčšie mesto Slovenska - Košice.

     Navštívili Slovenské technické múzeum, kde v interaktívnej časti mohli vyskúšať rôzne vynálezy, ktoré ľuďom zlepšujú kvalitu života.

     Presunuli sa do najväčšieho kostola na Slovensku- Dómu sv. Alžbety, kde v rámci prehliadky vystúpili aj na najvyššiu kostolnú vežu. Odtiaľ mali výhľad na celé Košice. Nasledovala prehliadka historického centra Košíc, mestského parku so spievajúcou fontánou a po výdatnom občerstvení cestovali šťastní vlakom domov. Ich vysmiate tváre plné zážitkov hovoria za všetko...

    • Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“

    • Pravidelná pohybová aktivita pozitívne ovplyvňuje naše zdravie. Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“ je vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou. Jeho hlavným cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o zdravom životnom štýle s dôrazom na význam pohybovej aktivity pre zdravie. Pravidelná, primeraná fyzická aktivita by mala byť každodennou súčasťou nášho života. Aj keď vieme, že pohyb je základným a najlacnejším prostriedkom prevencie civilizačných ochorení, hýbeme sa málo. A preto naši žiaci jeden slnečný májový deň odložili učebnice a strávili ho mnohými športovými aktivitami.

    • Environmentálna trestná činnosť- beseda

    • Naša škola sa tento rok zamerala na environmentálnu výchovu. V rámci takto zameraných projektov sa na škole uskutočnila beseda s príslušníkmi PZ SR, na tému:

     Environmentálna trestná činnosť. Oboznámili žiakov s trestnými činmi, ktorými sa poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo niektorá z jeho častí ako voda, vzduch, pôda, zvieratá a rastliny...

    • Krajiny EU

    • Deň 9.máj je oslavou mieru a jednoty v Európe, pripomíname si politickú a spoločenskú spoluprácu v Európskej únii. Žiaci 4.A sa formou kooperatívneho vyučovania oboznamovali s krajinami EU, geografickou polohou, s ich zvykmi a tradíciami. Zároveň sami vyhľadávali zaujímavé informácie o danej krajine. Výsledky svojej práce prezentovali pred triedou a navzájom sa tak naučili nové vedomosti o štátoch v EU.

    • Deň matiek

    • Sviatok má dnes moja mama malý darček len jej dám,

     zaspievam jej pieseň krátku, mama moja, rád ťa mám.

     Rád ťa mám a ešte radšej, vždy večer keď zaspávam,

     tvoj hlas mama prenesie ma k tým najkrajším rozprávkam....

    • Projekt Hrdinovia Fast

    • projekt Hrdinovia Fast - príznaky mozgovej príhody:

     poklesnutá tvár- strata sily v ruke-nesúvislá reč - VOLAJ 112

     Naši maskovaní hrdinovia sa počas celého projektu snažili získať čo najviac informácií o príznakoch mozgovej príhody. Pracovali s edukačnými videami, pracovnými zošitmi a internetovou stránkou, ktorá bola prispôsobená žiakom mladšieho školského veku. Veríme, že všetci, ktorí pravidelne sledujete našu Fb stránku, ste získali dôležité informácie spolu s našimi žiakmi.

     Ak chcete získať viac informácii o projekte, kliknite:

     https://sk-sk.fastheroes.com/

    • Projekt Hrdinovia Fast

    • projekt Hrdinovia Fast - príznaky mozgovej príhody:

     poklesnutá tvár- strata sily v ruke-nesúvislá reč - VOLAJ 112

     Projekt sa pomaličky chýli ku koncu. My však veríme, že informácie, ktoré sme prostredníctvom neho získali s nami zostanú počas celého života.

     Ak chcete získať viac informácii o projekte, kliknite:

     https://sk-sk.fastheroes.com/

    • Deň Rómov

    • Pri príležitosti Dňa Rómov, pripravili deti MŠ a žiaci ZŠ kultúrny program pre svojich rodičov. Veríme, že svojimi príspevkami potešili aj naši bývalí žiaci, ktorí prispeli k správnej zábave svojou hudbou, ktorá nakoniec všetkých roztancovala... Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili na tomto krásnom dni

    • Projekt Hrdinovia Fast

    • projekt Hrdinovia Fast - príznaky mozgovej príhody:

     poklesnutá tvár- strata sily v ruke-nesúvislá reč - VOLAJ 112

     Naši školáci Hrdinovia Fast, informovali svojich starých rodičov o mozgovej príhode. Spoločne si prečítali základné informácie o ochorení a poslali nám o tom fotografie.

     Ak chcete získať viac informácii o projekte, kliknite:

     https://sk-sk.fastheroes.com/

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
   • 059 14 Vydrník 121 05914 Vydrník Slovakia
   • skola@zsvydrnik.sk
   • 052/ 77 85 694 0948 725 937
   • Mgr. Jaroslava Kotočová
   • Mgr. Jana Baňasová
   • Ing. Lenka Faltinová
   • 37876481
   • 2021670937
   • 1634070451/0200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje