• Vianočné pozdravy

    • Najkrajšie sviatky v roku nám už pomaly klopú na dvere. V ŠKD sme si spravili tvorivé popoludnie. Deti ukázali svoju tvorivosť a šikovnosť pri výrobe krásnych vianočných pozdravov, ktorými urobia radosť svojim blízkym.

    • Vianočné čítanie

    • Predvianočnú náladu si žiaci prvého, druhého ročníka a 4. B triedy spestrili čítaním vianočných príbehov a rozprávaním o vianočných zvykoch a tradíciách. Iný kraj, iný mrav ako sa hovorí, ale čaro Vianoc je vždy rovnaké ...

    • Zdravý životný štýl

    • Žiaci 4.B vytvorili plagát na tému zdravý životný štýl. Najprv o tejto téme viedli diskusiu, rozprávali o tom, čo majú radi, čo im chutí, čo radi robia. Potom nakreslili, vymaľovali a vystrihli obrázky rôznych športových aktivít, ovocia a zeleniny, a takisto hygienické potreby, ktoré sú takisto súčasťou nášho zdravia. Spoločným úsilím vytvorili veľký plagát, ktorý bude zdobiť chodbu našej školy. Počas tejto aktivity si žiaci doplnili vitamíny ochutnávkou sladkých jabĺčok.

    • CODiV- Certifikát

    • Naše učiteľky zo základnej a materskej školy úspešne absolvovali všetky moduly vzdelávania týkajúce sa dištančnej výučby. Škola splnila všetky podmienky a získala CODiV - Certifikát pre Online Dištančnú Výučbu.

    • Deň Guinessových svetových rekordov

    • Pri príležitosti Dňa Guinessových svetových rekordov sme sa aj na našej škole snažili so žiakmi tretieho a štvrtých ročníkov urobiť školský rekord. Najprv žiaci pozerali prezentáciu o vzniku Guinessovej knihy rekordov, o postupe zapisovania rekordov do knihy, a takisto ukážky z jednotlivých rekordov na Slovensku. Potom každá trieda vyrobila čo najdlhšiu reťaz z farebného papiera v určenom časovom limite. Na druhý deň prebehlo vyhodnotenie, kde sme určili triedny rekord, a následne sme reťaze spojili dokopy a vytvorili sme „školský rekord“ vo vytváraní najdlhšej papierovej reťaze.

    • Vianočná atmosféra v ZŠ

    • Vianoce sú časom lásky, dobroty a tepla domova, kedy sa navzájom obdarúvame a prežívame krásne spoločné chvíle nielen s rodinou, ale aj s priateľmi. V tomto adventnom čase sa na Vianoce pripravujú aj deti z ŠKD. Spoločne vytvárajú pre nás všetkých vianočnú atmosféru nielen písaním vianočných listov, ale i zdobením interiéru školy ...

    • Deň ľudských práv

    • Desiaty december je každoročne Dňom ľudských práv. Bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1950 ako pripomienka prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948. Slúži ako oslava ľudských práv, ale rovnako v tento deň poukazujeme na prípady ich porušovania. Žiaci 4.B a špeciálnej triedy si tento deň pripomenuli prezenčnou formou.

    • Vianočná pošta

    • Vianoce sa blížia a tak je už najvyšší čas napísať Ježiškovi... Deti ŠKD a 1.A triedy napísali svoje tajné priania a spolu s kresbami ich odoslali vianočnou poštou do tých najpovolanejších rúk ...

    • Projektové vyučovanie na škole

    • Žiaci III. A a IV.B sa na hodinách vlastivedy v rámci inovatívnych metód venovali projektovému vyučovaniu. Tretiaci svoje vedomosti rozšírili o nové informácie o obci Vydrník a jeho okolia, štvrtáci o historické osobnosti - Ľudovíta Štúra a Márie Terézie.

    • Mikuláš

    • Tak ako každý rok, aj tento, našu školu navštívil Mikuláš. Sprevádzal ho čert. Najväčšiu radosť zo vzácnej návštevy mali najmenší žiaci, aj keď sa niektorí trochu báli čerta. Žiakom v triedach sa prihováral, povzbudzoval ich, aby boli dobrí doma aj v škole. Žiaci Mikuláša potešili básňami, piesňami a sľubovali, že budú počúvať. Mikuláš sa so žiakmi lúčil, a prisľúbil, že o rok príde zas. Deťom porozdával Mikulášske balíčky.

    • Šarkaniáda v ŠKD

    • Naše deti v školskom klube vyskúšali svoje manuálne schopnosti a zručnosti a tvorili šarkanov. Samozrejme, že nezostali len pri tvorení a využili posledné teplé dni, aby ich videli vzlietnuť ...

    • iBobor

    • V dňoch 10. a 13.11. 2020 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zapojili do informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom tejto súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u žiakov, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológii pri učení sa. Úspešní riešitelia z našej školy boli odmenení diplomom a cenou. Srdečne blahoželáme žiakom, ktorí dosiahli plný počet bodov: Matias Kroščen 3.A, Daniel Žiga 3.A a Stanislav Kroščen 3.A.

    • Svetový deň sporenia

    • Svetový deň sporenia si naši žiaci pripomenuli kreatívnou súťažou, v ktorej vyrábali peňaženky z odpadových materiálov. (Obal z mlieka tetrapak)

     Zapojili sa Triedy: 1.A, 1.B a 3.A.

     Víťazmi sa stali:

     Selina Kroščenová

     Anastázia Pačanová

     Bruno Kroščen

     Janko Ferenc

    • Práva dieťaťa

    • Vychádzajúc zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv, z Deklarácie práv dieťaťa a z Dohovoru o právach dieťaťa, každé dieťa má právo na rodičovskú lásku, vzdelanie a zábavu. Preto by sa mal každý človek usilovať o to, aby deti tieto práva mali. Práva dieťaťa boli vyhlásené 20. novembra 1959 - OSN. V našej škole sme s deťmi objasňovali Práva dieťaťa prostredníctvom rozhovoru a kresbami...

    • Hovorme o jedle

    • Žiaci Špeciálnej triedy a triedy 3.A sa v mesiaci október zapojili do súťaže "Hovorme o jedle" , pričom sme hovorili o zdravej výžive, správnom stravovaní, prínose rôznych potravín pre človeka, o ovocí a zelenine z našich sadov, o mliečnych výrobkoch, ako aj o ich výrobe z mlieka, o tom ako vzniká chlieb, ale aj o tom , čo sa nachádza vo vodných tokoch našej krajiny. Žiaci následne výtvarne stvárňovali dané témy.

     Výtvarná súťaž

     Ako vzniká chlieb - Noro Kroščen 3.A

     Slovenské mlieko - Matias Kroščen 3.A

     Tatranské ryby - Fabian Tomko 3.A

     Jablká a hrušky - Alexandra Horváthová Špec.trieda

     Fotografická súťaž: Fotografiou sme prispeli jednou s rovnakým námetom: Ovocie z našich záhrad - Matias Kroščen 3.A

    • FinQ

    • Naši najmladší sa taktiež zapojili do projektu Slovenskej sporiteľni FinQ. Naučiť sa hodnotám a šetriť sa dá už od mala ...

    • Záložka do knihy spája školy

    • Naša škola sa pravidelne zapája do medzinárodného projektu "Záložka do knihy spája školy". Tento rok bola našou partnerskou školou ZŠ s MŠ Slepčany. Naša nová partnerská škola je ešte menšia ako naša. Na celej škole je len 25 detí . Žiaci na oboch školách čítali rozprávkové knihy a nakoniec pripravovali záložky, ktoré sme si navzájom vymenili. Veríme, že s novými priateľmi nestratíme do budúcna kontakt a už teraz sa tešíme na budúci ročník projektu ...

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
   • 059 14 Vydrník 121
   • skola@zsvydrnik.sk
   • 052/ 77 85 694 0948 725 937
   • Mgr. Jana Baňasová
   • Mgr. Jaroslava Kotočová
   • Zuzana Pencáková
   • Ing. Lenka Faltinová
   • 37876481
   • 2021670937
   • 1634070451/0200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje