• Mikuláš

    • Miki, Miki, Mikuláš,

     bol som dobrý,

     čo mi dáš???

     Mikuláš ani tento rok neobišiel našu školu

    • iBobor

    • Naši najúspešnejší riešitelia medzinárodnej informatickej súťaže iBobor, do ktorej je zapojených 54 krajín sveta. Percentil ich úspešnosti dokazuje, že i naša malá škola dokáže rozvíjať počítačovú gramotnosť porovnateľne s vyspelými krajinami.

     Gratulujeme

     Milošovi a Matúšovi a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy

    • Deň Guinnessových rekordov

    • V utorok si žiaci pripomenuli svetový deň Guinnessových rekordov. Sledovali rôzne videá slovenských rekordov a dozvedeli sa, ako vznikla kniha Guinnessových rekordov. Žiaci si vyskúšali vytvoriť individuálne športové rekordy: najdlhšie státie na jednej nohe, najdlhšie držanie vystretých rúk v upažení a skúšali urobiť čo najviac „koníčkov“ s loptou.

     Všetci vieme, že pohyb je pre ľudí veľmi dôležitý a je vidieť, že športové aktivity majú naši žiaci veľmi radi.

    • Čitateľský klub Slovart

    • Žiaci našej školy sa stali členmi Čitateľského klubu Slovart, vydavateľstva najlepších kníh. Toto vydavateľstvo nám poskytuje nielen zľavy na nákup kníh školskej knižnice, ale i rôzne materiály a katalógy, prostredníctvom ktorých, získavajú naši žiaci praktické skúsenosti s prácou s knižným katalógom a objednávaním kníh.

    • Detské práva

    • Deti, na rozdiel od dospelých, nemajú možnosť za svoje práva bojovať, uplatňovať a vyžadovať ich žiadnym nám známym legitímnym spôsobom. Deti nemôžu voliť, spísať petíciu či podať trestné oznámenie na súd. Deti potrebujú ochranu a špeciálnu starostlivosť. My sme si pripomenuli detské práva prezentáciou, aktivitami a výrobou knihy o detských právach.

    • Zo života ŠKD

    • "Vietor fúka, šarkan letí, utekajte k peci deti. Obrali sme jabĺčka i hruštičky v sade, padá lístie zo stromov, plno je ho všade..."

     Deti z ŠKD vlastnoručne vyrobili šarkany, ktoré potom vyskúšali. Niektoré leteli, niektoré menej, ale v každom prípade pri ich výrobe a púšťaní zažili kopec veselých chvíľ.

    • „Spolu múdrejší 2“

    • V školskom roku 2021/2022 sa v našej základnej škole realizuje projekt „Spolu múdrejší 2“.

     Cieľom rozvojového projektu MŠVVaŠ SR „Spolu múdrejší 2“ je prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu. Projekt trvá od októbra 2021 do decembra 2021, je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.

     Do projektu sa zapojili triedy 1. až 4. ročníka a špeciálna trieda, spolu so svojimi triednymi učiteľkami, ktoré realizujú doučovania skupinovou alebo individuálnou formou (podľa potrieb žiakov).

     Veríme, že snaha nás všetkých prinesie úspech .

    • Záložka do knihy spája školy

    • Naša škola sa pravidelne zapája do projektu "Záložka do knihy spája školy". Tento rok bola našou partnerskou školou Základná škola Podhoroď. V rámci projektu žiaci rozvíjali nielen svoju čitateľskú gramotnosť, ale zároveň aj komunikačné zručnosti. Svojim novým priateľom poslali odkazy v podobe vlastnoručne vyrobených záložiek a citátov, ktoré im napovedali, ktoré knihy v rámci projektu čítali. Záložky, ktoré poslala naša partnerská škola, sme rozdelili hlavne tým nižším ročníkom ...

    • Svetový deň sporenia

    • Pri príležitosti svetového dňa sporenia sa žiaci zo všetkých ročníkov zapojili do súťaže o najkrajšiu pokladničku.

     Víťazmi sa stali: Alžbetka, Andrejka a Simonka

    • Pracovné stretnutie

    • Dňa 19.10.2021 sa organizovalo pravovné stretnutie so zástupcami ministerstva školstva a s riaditeľmi škôl v ZŠ s MŠ Spišská Teplica, na ktorej sa zúčastnila aj naša pani riaditeľka.

    • Didaktické hry v prírode

    • Hovorí sa: „V zdravom tele, zdravý duch“. A aj preto sme využili krásny slnečný deň na turistickú vychádzku farebnou jesennou prírodou spojenú s rôznymi športovými aktivitami. Žiaci si tento deň naplno užili, o čom svedčia úsmevy na ich tvárach.

    • Deň bielej palice

    • Žiaci z 2.A sa dnes veľa naučili o bielej paličke. Už vedia kto ju vymyslel, podľa čoho vznikla a aj to ako dôležitý nástroj je to pre slabozrakých a nevidiacich ľudí medzi nami. Vyskúšali si aké je to nevidieť a ako nevidiacim biela palička pomáha.

    • Deň zdravej výživy na našej škole

    • Správna životospráva je dobrým základom pre zdravý a šťastný život nielen detí, ale i pre všetkých dospelých. Dnešný deň sme venovali zdravému životnému štýlu, ku ktorému patrí nielen veľa pohybu, ale hlavne zdravá strava. Ako žiaci sľúbili - od dnes budú jesť viac ovocia a zeleniny a menej sladkostí.

    • Svetový deň duševného zdravia

    • Svetový deň duševného zdravia vyhlasuje každoročne 10. októbra Svetová federácia duševného zdravia v spolupráci s WHO. Zdravie sa kúpiť nedá, treba si ho preto vážiť a žiť takým spôsobom života, aby sme neohrozovali samých seba. 4 A si tento deň pripomenula rozhovorom a aktivitami.

    • Zo života ŠKD

    • Krásny les je v jeseni,

     i keď nie je zelený.

     Zlatom svietia javory,

     buk červeňou zahorí.

     Breza striasla dukáty,

     les je veľmi bohatý

     a v tom stofarebnom zlate

     borovice rozpoznáte

     i zelené jedličky,

     trčia ako rozmaríny

     z velikánskej kytičky.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
   • 059 14 Vydrník 121 05914 Vydrník Slovakia
   • skola@zsvydrnik.sk
   • 052/ 77 85 694 0948 725 937
   • Mgr. Jana Baňasová
   • Mgr. Jaroslava Kotočová
   • Zuzana Pencáková
   • Ing. Lenka Faltinová
   • 37876481
   • 2021670937
   • 1634070451/0200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje