• iBobor

    • Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zúčastnili medzinárodnej online informatickej súťaži iBobor 2022. Najúspešnejší žiaci boli odmenení diplomom a peknými cenami.

    • Múzeum Spiša

    • Dňa 9.11.2022 žiaci 3.A a 3.B triedy navštívili Múzeum SPIŠA v Spišskej Novej Vsi. V prírodovednej expozícii žiaci zážitkovou formou spoznali zvieratá žijúce na Slovensku, čo je zároveň učivom prírodovedy tretieho ročníka. Po pútavej prehliadke múzea sa žiaci presunuli do historickej časti mesta, kde pozorovali architektúru mesta Spišská Nová Ves. Prezreli si aj výstavu výtvarných diel v parku, ktorú prezentuje Galéria umelcov Spiša. Po výdatnom olovrante sa žiaci šťastní a plní zážitkov vydali na cestu domov.

    • Základy 1. pomoci

    • V našej škole sme sa dnes venovali základom 1. POMOCI vďaka Občianskemu združeniu Záchrana. Veríme, že získané poznatky budeme vedieť všetci v budúcnosti náležite využiť...

    • Svetový deň sporenia

    • Už od roku 1924 si vždy 31. októbra pripomíname "Svetový deň sporenia". Pri tejto príležitosti sa uskutočnila v našej škole beseda, na ktorej žiaci vyjadrovali svoje skúsenosti a názory na sporenie, hospodárenie s vlastnými peniazmi či rodinný rozpočet. Dôležitosť vytvárania rezervy do budúcna bola žiakom vysvetlená formou problémového vyučovania, kde sa žiaci pokúšali vyriešiť rôzne finančné ťažkosti ľudí. Súčasťou tejto aktivity bola aj súťaž o najkrajšiu pokladničku. Žiaci si vyrobili z odpadových materiálov vlastné pokladničky na svoje úspory. Najkrajšie z nich boli odmenené vecnými cenami.

    • Fit lopty

    • Na našej škole využívame aj netradičné vzdelávacie techniky - ako  sú cvičenia na fit lopte. Žiaci si cvikmi uvoľnia chrbtové svalstvo a precvičia stabilizáciu svojho tela. Súčasťou sú aj relaxačné cvičenia s hudbou.

    • ZO ŽIVOTA ŠKD

    • "Opadalo žlté lístie,

     ľahlo si, že bude spať.

     Milý vetrík ponúkol sa,

     že ho bude kolísať.

     Najprv zľahka šuští,

     potom zrazu inú spustí:

     „Poďte, deti, tancovať.“

    • ZO ŽIVOTA ŠKD

    • Ovocie je dobrá vec,

     vie to každý vzdelanec.

     Lepšia ako čokoládka,

     od mamky je hruška sladká.

     Od otecka jabĺčko,

     s chuťou schrúmem ľahúčko.

     Od babičky strapec hrozna,

     každý z nás to dobre pozná.

    • „Jeden svet - Bohatstvo a chudoba?

    • „Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva; ten, kto je schopný darovať seba samého.“

     Pri príležitosti dňa chudoby (17.10) sme si s našimi žiakmi pripomenuli tento deň a spoločne sme sa porozprávali na túto tému...

    • DEŇ JABLKA V NAŠEJ ŠKOLE

    • Do košíka v obchode si ich vkladáme tak často, až ich považujeme za samozrejmosť v regáloch. Jablká sú typickým slovenským jesenným ovocím, a aj preto si ich vieme vychutnať na sto spôsobov - surové, ako súčasť ovocných šalátov, ale obľúbené sú aj jablkové koláče alebo kvalitné džúsy či mušty.

    • ZO ŽIVOTA ŠKD

    • Jeden papier, druhý papier,

     na svete už šarkan je.

     Jedno oko, druhé oko,

     hneď sa na mňa usmeje.

     A teraz naň špagát dám,

     hneď si s ním aj zalietam.

     Vonku fúka silný vietor:

     „Pomóc, on mi zas utiekol!“

     Všetky deti sú na dvore,

     prišli sa tam hrať po škole.

     Jeseň sa hrá s farbami

     ako naši šarkani.

    • Vystúpenie pre jubilantov

    • Natrhám si kvety pod lesom na stráni,

     vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.

     Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,

     prijmite od detí najkrajšie pozdravy.

     Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla

     aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla.

     Nech sa vám predĺži životná vaša púť,

     želáme zo srdca, vaša vnučka i vnuk.

    • SEEDS - Iný kraj, iný mrav

    • Komu sa nelení, tomu sa zelení

     Vedia o tom i žiaci zapojení do projektu SEEDS - Iný kraj, iný mrav, ktorí boli za svoju aktivitu odmenení odznakom mapy Slovenskej republiky...

    • PSÍČKOVO V NAŠEJ ŠKOLE

    • 14.10.2022 našu školu navštívilo šteniatko. Nie také naozajstné, ale rozprávkové z občianskeho združenia Scéna. Krásne divadielko plné veselých pesničiek zaujalo všetkých žiakov školy a deti z materskej školy a samozrejme i pani učiteľky. Na záver vystúpenia sme si všetci od srdca zaspievali. Najprv herci žiakom a potom žiaci hercom.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
   • 059 14 Vydrník 121 05914 Vydrník Slovakia
   • skola@zsvydrnik.sk
   • 052/ 77 85 694 0948 725 937
   • Mgr. Jaroslava Kotočová
   • Mgr. Jana Baňasová
   • Ing. Lenka Faltinová
   • 37876481
   • 2021670937
   • 1634070451/0200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje