• Škola volá

    • Dňa 20. apríla 2022 sa v našej škole uskutočnil zápis do 1. ročníka. Už teraz sa tešíme na našich budúcich prváčikov.

    • Vesmír očami detí

    • Naši žiaci sa úspešne zapojili do výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí", ktorý organizuje Hvezdáreň a planetárium v Prešove.

     Peter Žiga (špeciálna trieda), bola ocenený medzi najlepšími prácami a jeho výtvarné vyjadrenie vesmíru postupuje do celoslovenského kola.

     Ďalší ocenení žiaci:

     Mária Samková (špeciálna trieda)

     Martin Kroščen (špeciálna trieda)

     Selina Kroščenová (2.A)

     Všetkým blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy...

    • Krehká krása Batizoviec

    • Naši žiaci sa zúčastnili celoslovenskej súťaže v maľovaní kraslíc. Cenu sme síce nezískali, ale za to kopec skúseností a nových nápadov do ďalších rokov ...

    • Naši štvrtáci sa zúčastnili projektu neziskovej organizácie SEEDS, VEDIEŤ VIAC

    • Tento projekt financuje Európsky sociálny fond a realizuje sa prostredníctvom operačného programu Ľudské zdroje. Naši žiaci mali možnosť zapojiť sa do interaktívnych prezentácií o krásach našej vlasti, využívať web stránku s rôznymi edukačnými materiálmi, prezentovať svoje už získané vedomosti z hodín vlastivedy a získať prostredníctvom lektorov nové informácie o našom krásnom Slovensku.

     V závere spoločne dospeli k záveru, že každý z nás môže prispieť k tomu, aby bolo Slovensko pekné, múdre, bohaté...

    • Príprava na Veľkú noc v ŠKD

    • V ŠKD sme sa pomaly pripravovali na Veľkú noc, ktorá k nám príde za niekoľko dní.

     Veľkonočné kraslice sme zdobili rôznymi technikami. Vieme, že vajíčka si môžeme ozdobiť kúskami latky, notovým papierom aj farbami na sklo. Naučili sme sa, že obal na vajíčka nevyhodíme, ale použijeme na veľkonočnú výzdobu. Bude nám slúžiť ako podnos, do ktorého vložíme namaľované kraslice, zasadíme jarné kvety, pridáme čajové sviečky, mach a rôzne konáriky. Nástenku ŠKD sme tiež vyzdobili veľkonočnými maľovankami, ktoré sme vymaľovali.

     My deti z ŠKD sme pripravené na Veľkú noc.

    • „Viem, čo zjem“

    • Žiaci 4.ročníka absolvovali 2. časť projektu „Viem, čo zjem“, s názvom „Vyvážená strava.“ Dozvedeli sa, z akých zložiek sa skladajú jednotlivé potraviny, a ako veľmi je dôležitá pestrá strava pre ich zdravý vývin.

    • Literárny kvíz

    • Žiaci 4.ročníka sa zúčastnili literárneho kvízu zameraného na detskú literatúru, konkrétne na spisovateľov, ktorí píšu pre deti, a ich tvorbu. Prostredníctvom tohto kvízu si žiaci utvrdili svoje poznatky. Traja žiaci, ktorí dosiahli v kríze najväčší počet bodov, boli odmenení vecnými cenami.

    • Návšteva obecnej knižnice

    • Aby sme u detí rozvíjali pozitívny vzťah ku knihám, motivujeme ich aj tým spôsobom, že navštevujeme obecnú knižnicu. Žiaci 1.A a 2. B sa dozvedeli, že knihy sa nielen dajú kúpiť ale aj požičať. Spolu s pani učiteľkami si prečítali rozprávky a bolo im vysvetlené, že i požičiavanie kníh má svoje pravidlá.

    • Svetový deň dentálnej hygieny

    • Niekedy je úsmev to jediné, čo potrebujeme na to, aby sme mali krásny deň. Práve tento malý pohyb úst dokáže rozžiariť deň niekomu, kto to naozaj potrebuje. Či už je to len jednoduchý kompliment, veselý pozdrav alebo poriadny úsmev od ucha k uchu, nesmieme zabúdať na to, že práve takéto drobnosti si nevyžadujú žiadne úsilie, no ich výsledný efekt je na nezaplatenie. K tomu, aby sme mali krásny úsmev potrebujeme dodržiavať zásady dentálnej hygieny. Pri príležitosti Svetového dňa dentálnej hygieny, mali žiaci školy inštruktáž starostlivosti o ústnu dutinu...

    • Návšteva obecnej knižnice

    • Žiaci špeciálnej triedy si dnes rozšírili svoje obzory návštevou obecnej knižnice. Po získaní základných informácií o chode knižnice, spôsobe vypožičiavania kníh, sa v nej naučili orientovať. Kniha nám umožní spoznávať svet a zažiť veľa neočakávaného. Môžeme sa stať rytierom, zachrániť princeznú, či svet, alebo navštíviť rôzne iné planéty a prežívať mimozemský život. Po prečítaní krásnej rozprávky, k nej žiaci doplnili vlastnú ilustráciu...

    • Marec- MESIAC KNIHY

    • Marec je MESIAC KNIHY, preto v škole venujeme zvýšenú pozornosť čítaniu a využívaniu našej školskej knižnice. Časť knižnice sa nachádza v priestoroch štvrtáckej triedy a druhá časť na chodbe. Aj dnes tieto priestory využili naši žiaci z 2. A, ktorí sa rozhodli v mimočítankovom čítaní pokračovať i naďalej a celá trieda si vypožičala obľúbeného psíka Benyho od autorky A. Karsinovej. Tešíme sa a veríme, že táto čitateľská aktivita vydrží čo najdlhšie.

    • DEŇ UČITEĽOV

    • Na lúkach rozkvitli prvosienky,

     jarní poslovia malí.

     Uvi nás, Anka, do kytičky,

     tíško mi zašepkali.

     Nesmelo zbieram žlté kvietky

     malé i veľké ,

     zajtra všetky k sviatku zanesiem

     mojej pani učiteľke.

     I veršík ku kvietkom pripojím,

     malý, no vrelý,

     aby jej oči plné lásky

     zármutkom nikdy nestemneli.

     Keďže tento rok zima nie a nie odísť, venovali nám naši žiaci kytičky vlastnoručne vyrobené spolu s krásnym venovaním.

     Ďakujeme milí žiaci

     Vaše pani učiteľky

    • projekt Moja malá záhradka

    • Triedy 1.A, 3.A a 4.A sa zapojili do projektu Moja malá záhradka, ktorú vyhlásila spoločnosť Kaufland. Žiaci týchto tried dostali 20 druhov rôznych semienok zabalených v papierových pyramídach spolu s označením. V balíčku bol aj Sprievodca pestovania rastlín, ktorý obsahuje užitočné rady a tipy ako sa o starať o jednotlivé rastliny. Žiaci postupne zasadili jednotlivé semienka, ale tým sa ich úloha nekončí. O rastliny sa musia starať, aby im vyklíčili. Súčasťou projektu je aj súťaž nakresliť a napísať krátky popis rastliny, ktorá sa žiakom najviac páči. Držíme palce, nech rastliny klíčia a rastú, aby žiaci našli svoju ,,Šampiónku.”

    • Hrdinovia Fast

    • Naša škola sa zapojila do projektu Hrdinovia Fast, vďaka ktorému dajú naše deti svojím starkým hodnotný dar. Je to dar vedomostí, ktoré by im jedného dňa mohli zachrániť život. Podľa Svetovej organizácie pre cievne mozgové príhody jeden zo štyroch ľudí utrpí počas života mozgovú príhodu. Jedna tretina pacientov s mozgovou príhodou zostane natrvalo zdravotne postihnutá a nebude už viac schopná starať sa o svoje vnúčatá a rodiny.

     Zúčastňujeme sa medzinárodného projektu, ktorý je zameraný na zlepšenie povedomia o príznakoch cievnej mozgovej príhody, pričom hlavným cieľom je zaistiť, aby starkí, mohli pokračovať v tom, čo robia najlepšie, teda pozitívne pôsobiť na život vnúčaťa. Bude to zábava pre deti, pričom učitelia budú mať možnosť vyskúšať si podnetný spôsob výučby na tému, ktorá sa týka nás všetkých. Zároveň sa tým vytvorí príležitosť pre deti pomôcť svojim starkým.

     Zároveň sa budeme snažiť vzdelávať aj nielen našich žiakov, ale i všetkých, ktorí prejavia o to záujem a budú pravidelne sledovať naše Fast príspevky..

    • Deň vody

    • Voda je základnou podmienkou pre život. 22.marec je Svetový deň vody, a preto je dnešný deň jedinečnou príležitosťou pripomenúť dôležitosť vody pre zachovanie života na Zemi a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Z prezentácie, ktorú si žiaci pozreli, sa dozvedeli veľa dôležitých a zaujímavých informácií. Ich znalosť si hneď vyskúšali vo vedomostnom kvíze. Urobili aj zopár pokusov s vodou, pričom pozorovali, čo sa s vodou deje po pridaní rôznych látok do vody. Najväčšiu radosť žiaci prejavili pri súťažiach spojených s vodou.

     Vodu je potrebné chrániť a neplytvať ňou a našou úlohou je teda premeniť slová na skutky.

     Praktické úsilie každého z nás môže pomôcť všetkým.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
   • 059 14 Vydrník 121 05914 Vydrník Slovakia
   • skola@zsvydrnik.sk
   • 052/ 77 85 694 0948 725 937
   • Mgr. Jana Baňasová
   • Mgr. Jaroslava Kotočová
   • Zuzana Pencáková
   • Ing. Lenka Faltinová
   • 37876481
   • 2021670937
   • 1634070451/0200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje