Plán práce

na školský rok 2020/2021

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa školy059 14 Vydrník 121
Telefón052/ 77 85 694
E-mailskola@zsvydrnik.sk
WWW stránkazsvydrnik.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Jana Baňasová   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
Mgr. Jana BaňasováRiaditeľka  
Mgr. Jaroslava KotočováZástupkyňaŠpec. trieda 2.-4. 
Mgr. Irena BalážováUčiteľkaIV. A 
Mgr. Eva BobkováUčiteľkaI. B 
Mgr. Anna GondováUčiteľkaII. A 
Daniela Horváthováasistentka učiteľa pre deti zo SZP  
Bc. Mária Chomováasistentka učiteľa pre deti zo SZP  
Bc. Ľubomír JuríkVychovávateľ  
Mgr. Jaroslav KaníkUčiteľ  
Mgr. Andrea SabolováUčiteľkaIII. A 
Mgr. Anna SedlačkováUčiteľkaIV. B 
Bc. Andrea SlobodníkováPedagogická asistentka  
Bc. Svatava SuržinováVychovávateľka  
Mgr. Lenka ŠtelbackáUčiteľkaI. A 
Ing. Lenka FaltinováEkonómka  
Karol LesnickýIný nepedagogický zamestnanec  
Karol Lesnickýškolník  
Monika ŠabľováUpratovačka  

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried2112000006
počet žiakov          
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

Organizácia školského roka

Školský rok 2020/2021 sa začína 1. septembra 2020.

Školské vyučovanie sa začína ... . septembra 2020.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne ... . septembra 2020.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr ... . januára 2021.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2021 a končí sa 30. júna 2021.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr ... . júna 2021.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné 
vianočné 
polročné 
jarné 

Kalendár akcií školy

DátumNázovPre koho (účastníci)Organizuje (zodpovednosť)

Kalendár porád

TermínČasDruh porady

SWOT analýza

Silné stránky školy

Slabé stránky školy

Príležitosti

Hrozby

Projekty

Názov projektu: .....

Cieľ: .....

Zodpovedná osoba: .....

Termín: .....

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
100 + 1 hraMgr. Jaroslava Kotočová
Farebný svetMgr. Andrea Sabolová
l. oddelenieBc. Svatava Suržinová
Literárno-dramatickýMgr. Anna Gondová
ll. oddelenieBc. Ľubomír Jurík
Počítačový krúžokMgr. Lenka Štelbacká
Športovo-pohybové hryMgr. Anna Sedlačková
Tvorivé detiMgr. Eva Bobková
Z rozprávky do rozprávkyMgr. Irena Balážová

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
Funkčné   
Adaptačné   
Aktualizačné   
Inovačné   
Špecializačné   
Kvalifikačné   

Záver

Vypracoval: Mgr. Jana Baňasová

V vo Vydrníku, 29. júna 2021

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
   • 059 14 Vydrník 121
   • skola@zsvydrnik.sk
   • 052/ 77 85 694 0948 725 937
   • Mgr. Jana Baňasová
   • Mgr. Jaroslava Kotočová
   • Zuzana Pencáková
   • Ing. Lenka Faltinová
   • 37876481
   • 2021670937
   • 1634070451/0200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje